Polis Haqqinda Qanun Kitabi Docs

 • document

  www.unicef.org

  Polis uşaqlarla necə davranır, ... Qanun pozmuş uşaqların adlarının hallanmasının qarşısını alan qanun mövcuddurmu? ... KIV-lər üçün nəzərdə tutulan səhiyyə məslələrini əhatə edən bu təlimat kitabi, ...

 • document

  AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI - www ...

  “DƏLİNAMƏ” HEKAYƏTİ VƏ ONUN MÜƏLLİFİ HAQQINDA. Azərbaycan yazılı xalq ədəbiyyatına aid “İbrahimnamə ... Adından da göründüyü kimi, “dəli” türk sözü olub, “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu” kimi dastan abidələrimizdə “igid ...

 • document

  Ст - Bakı Slavyan Universiteti

  Rüstəm Kamal “Kitabi Dədə Qorqud:” müqəddimə performativ akt kimi ... əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri, mədəniyyəti, adət-ənənələri haqqinda ilkin anlayişlarin yaradilmasi təmin olunur». [2; 3] fənn üzrə ümumi nəticələrdə şagirdin sərbəst ...

 • document

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

  ... bu məfhumun mənşəyini yunan sözü olan "təsərrüfat" və "qanun" olduğunu qeyd etməli oluruq. "İliada" və "Odisey" əsərlərində sərvətin mənbəyi, natural ... Roma polis dövlətinin quldarlıq şəraitində inkişafı və kəsb etdiyi ziddiyyətlərin aradan ...

 • document

  www.elcompany.az

  ... 2008-10-29 17:22:54',0,2,0,'',1,NULL),(22,153,0,2,'az','DÖVLƏT QULLUQÇULARININ ETİK DAVRANIŞ QAYDALARI HAQQINDA ... Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. \r\n. İlham Əliyev \r\nAzərbaycan Respublikasının Prezidenti

 • document

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

  ... bu məfhumun mənşəyini yunan sözü olan "təsərrüfat" və "qanun" olduğunu qeyd etməli oluruq. "İliada" və "Odisey" əsərlərində sərvətin mənbəyi, natural ... Roma polis dövlətinin quldarlıq şəraitində inkişafı və kəsb etdiyi ziddiyyətlərin aradan ...